Website Banner


                                                        ถังเหล็กเก็บน้ำและถังประปา       
 
       หจก.ทรัพย์สุนทร เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ตั้งแต่ขนาด 5,000 ลิตร ขึ้นไปสูง   ตั้งแต่ 10.00 เมตร ขึ้นไป ผลิตถังประปาตามแบบของการประปานครหลวง ถังเหล็กเก็บน้ำทรงลูกกอล์ฟควบคุมระดับน้ำด้วยPressure Control พร้อมติดตั้ง ทั่วราชอาณาจักร บริการย้ายหอถังเหล็ก และรับซ่อม
แซม ในราคายุติธรรม ควบคุมการผลิต โดย วิศวกรอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

 “ผลิตถังเหล็กเก็บน้ำที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ และเน้นคุณภาพ มาตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี”
 
 
 
 
     


  * รับบริการล้างถังเหล็กเก็บน้ำ
                                                                       
                                                                        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุนทร เอ็นจิเนียริ่ง
                                                เลขที่  72/1 หมู่ที่ 14 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130.
                                                           โทร 0 2977 0113 , 08 1900 3165 แฟกซ์  0 2977 0984.
                                                                         
                                                                          E-mail :  supsuntron@hotmail.com
Current Pageid = 1